Što je abonos-morta

Pretežno vlažna, glinasta, pjeskovita i šljunkovita, duboka i plodna zemljišta nad podzemnim vodama visoke razine upravo su najpovoljnije stanište šuma hrasta lužnjaka (quercus robur) Najveće šume toga hrasta nalaze se uglavnom diluvijalnim tlima nizinskih ili blago brežuljkastih terena. Taj hrast osobito dobro uspijeva u do linama riječnih tokova. Promjene vodostaja, izlijevanja voda iz korita, formiranje močvara – sve su to uvjeti koji na poseban način pospješuju rast tog posebnog stabla. Zbog stalne manje ili veće promjene toka matice rijeke krivudaju dolinama, crtajući stalno u krajoliku žive meandre. Kada se dogodi da uslijed toga rijeka meandrirajući potkopa obali nad kojom raste drveće, ono padne u vodu koja ga povuče za sobom. Kada stablo zapne svojim granama i  korijenom na dnu korita, prekriju ga naplavine mulja, pijeska i šljunka. Od tada drvo više nije u doticaju sa zrakom i počinje njegovo “konzerviranje“ i dugi proces stvaranja abonosa (ili još – crni dub, engleski – bogoak, njemački – Mooreiche, a u svijetu lulaštva udomaćio se naziv – morta).

Estetski učinak abonosa temelji se upravo na doživljaju prirodno nastale boje, na uočavanju strukture drveta, na njenom “nesavršenom“ izgledu i na činjenici da se kombiniraju komadi drveta koji svojom varijacijom u boji, smjerovima godova ili nekim “oštećenjem“ prenose upravo snažnu estetsko-etički poruku o dubini minulog vremena. Dubinski doživljaj vremena zasnovan je i na tome što znanje o starosti drveta i čudu njegove očuvanosti ukazuju na to da na njega ne djeluju uobičajeni atmosferski uvjeti niti bilo kakvi drugi nametnici koji uobičajeno kvare izgled i otpornost drveta.

Prosušeno drvo abonosa izuzetno je tvrdo, ponekad  zlatne boje, bakrene ili s preljevom neke druge nijanse. Starije komadi znaju poprimiti u potpunosti crno boju. Ta je boja izrazito specifična pa svaki poznavatelj materijala može primijetiti dubinsku prožetost strukture drva tamnoćom, plemenitom crnom bojom “živog“ drveta različitog od crne okamine ili ugljena. Ta vrijednost dubinske tamnoće posebna je značajka abonosa kao gradbenog materijala i onda kad se iz njega izrađuju poluproizvodi, furnir, daske ili gredice, ovisno o tome za koji su konačni proizvod namijenjeni, kao i gotovi predmeti: podne obloge, namještaj, vrata i prozori, skulpture te razni ukrasni i svakodnevni predmeti.


 
%d bloggers like this: